Walutą narodową Japonii jest jen (JPY). Został wprowadzony po rewolucji Meiji w roku 1872 i początkowo dzielił się jeszcze na 100 senów i 1000 rinów. Jednostki te zostały wycofane z obiegu w roku 1954. Pomimo że wartość jena to niewiele ponad 3 grosze, a deficyt budżetowy Japonii sięga 229 proc. PKB, jen obok dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego zaliczany jest do walut bezpiecznych. Tak określa się waluty których kursy są stabilne i lokowanie w nich kapitału nie jest obarczone dużym ryzykiem.

<- Poprzedni